Hirigintza

Karrantzako Udaleko Hirigintza Saileko Bulego Teknikoaren betebeharra udalerriko hirigintza-garapenarekin zerikusia duten arazoak konpontzea da eta baita eraikuntza eta hirigintza-diziplina kontrolatzea ere. Ondorioz, Sail honek, besteak beste, hurrengo jarduerak ere gainbegiratu edota burutu behar ditu:

 • Obra eta Jardueren Lizentzia
 • Zehapen Espedienteak
 • Txosten Teknikoak
 • Urbanizazio-lanen Kontrola
 • Txosten eta Egitasmoen Idazketa
 • Udal-obren Zuzendaritza
 • Landa eta Hiri-ondasunen Katastroa
 • Etxeen Zaharberritzeari buruzko Informazioa eta Aholkularitza (laguntzak eta diru-laguntzak)

Bulego Teknikoa

 • Iñaki Estefanía García: aparejadorea
 • Ordutegia: astelehenetik ostiralera 9:00tik 14:00ra

Arau subsidiarioak

 • Karrantza Haranari buruzko hirigintza datuak:
 • Udalerria: Karrantza Harana/Valle de Carranza
 • Funtzio arloa: Balmaseda-Zalla
 • Udalerriaren hedapena: 138 km2
 • Erroldatutako bizilagunak: 2.835 (2007-02-26)
 • Planteamendu orokorraren figura: NNSS
 • Planteamendu orokorraren espedientea: BHI-099/1990-P05
 • Behin betiko onarpen data: 1990/09/19
 • Ebazpenaren argitaratze data: 1990/10/11
 • Arauaren argitaratze data: 1991/08/08
 • Bizitegi-zorua:
 • Hiri-lurraren azalera osoa: 193.000,00 m2
 • Hiri-lurraren erabili gabeko azalera: 18.171,00 m2
 • Lur urbanizagarriaren azalera osoa: 284.012,55 m2
 • Lur urbanizagarriaren erabili gabeko azalera: 192.186,46 m2
 • Jarduera ekonomikoetarako lurzorua:
 • Hiri-lurraren azalera osoa: 32.000,00 m2
 • Hiri-lurraren erabili gabeko azalera: 0,00 m2
 • Lur urbanizagarriaren azalera osoa: 44.758,53 m2
 • Lur urbanizagarriaren erabili gabeko azalera: 23.340,40 m2
 • Datu-bilketaren azken data: 2006/09/30

  HAPO

  Arau subsidiarioak

  Udal-lanak