Albisteak

 

Dokumentu honek EAEko Tokiko Agenda 21en ebaluaketa eta jarraipen IV. Progaman MUGI 21 erabiliz udaletxe honen parte hartzetik habiatuta sortu diren emaitzak adierazten ditu.
Tokiko Agenda 21 herri eta hiriek erabiltzen duten tresna da garapen iraunkorrerako konpromisoa gauzatzeko.

Tokiko Agenda 21 hainbat elementuetan egituratuta dago eta horietatik azpimarratzekoak dira:
 
-Tokiko Ekintza Planak tokiko garapen iraunkorra hobetzeko asmoz 4-5 urteetan burutu beharreko ekintzak biltzen ditu.
-Tokiko Iraunkortasun Adierazleen multzoak lortzen diren emaitzak neurtzea ahalbidetzen du.
-Udaletxeko barne-koordinazio mekanismoak; Tokiko Agenda 21eko batzordea, Tokiko Iraunkortasuneko batzordea… moduan izendatuak, bere existentziarekin eta kalitatearekin Planaren zeharkakotasuna bermatzea laguntzen du.
-Herritarren parte-hartze mekanismoak gizarte eremu guztietako entitate eta ordezkarien ikuspegia bermatzen du.

Ondoren aurkezten diren emaitzak prozesu honetako elementu guztiei burututako azterketaren emaitzak dira.


 

 

Consulta de contenidos v2